Het spelen van rollenspellen blijkt een bijzonder krachtig middel om leerlingen inzicht te geven in hun gedrag.

Deze bevinding was 30 jaar geleden de basis van de methodiek 'Theater als Middel'. In opdracht van het Openbaar Ministerie werd deze methodiek geboren als 'leerstraf' voor de Raad voor de Kinderbescherming.

In de loop der tijd is deze 'leerstraf' omgezet in één van de populairste lessen op vele scholen en instellingen.

Doordat er samen veel gelachen wordt tijdens de lessen, draagt dit bij tot een positieve en open sfeer in de groep. Dit maakt dat er ruimte is voor persoonlijke ervaringen waarop verder ingegaan kan worden.

Niet zelden worden de lessen ingezet ter ontspanning als onderdeel van het reguliere lesrooster.

Vele docenten hebben een training gevolgd en zetten de methodiek in op hun eigen school of instelling. De resultaten zijn doorgaans zeer positief en daar zijn we trots op!

 

Doelstelling

Leerlingen inzicht geven in hun kwaliteiten wat betreft sociale vaardigheden met als doel dat zij deze gaan gebruiken in het dagelijkse leven.

 

Onderwerpen

De voorwaarden die nodig zijn om samen theater te maken (accent op samenwerking), ontdekken van eigen mogelijkheden en beperkingen.

Weerbaar zijn, zelfvertrouwen versterken, omgaan met autoriteit, kritiek geven/verwerken, verbale en non-verbale communicatie, "nee" kunnen zeggen, herkennen van emoties/omgaan met emoties, zelfstandig werken, seksualiteit, agressie beheersing, fantasieontwikkeling, beginnen van een gesprek, solliciteren etc.

In onder andere rollenspellen worden deze onderwerpen in een veilige setting geoefend.

 

René Koenegras 

Theater als Middel 

 

Kijk ook eens op onze vernieuwde website: http://www.theateralsmiddel.nl